AnimPleks - Atelier twórczej pracowni animacji świetlnych w tafli plexi

Gratulujemy! Macie okazję zapoznać się z twórczością artystyczną jedynego w swoim rodzaju atelier celującego w wykonywaniu niestandardowych i nietypowych animacji świetlnych opartych mówiąc w dużym uproszczeniu na technice światłowodowej. Wolność twórczości artystycznej oznacza nieskrępowane i swobodne działanie człowieka, w którym przejawia się jego pomysłowość i indywidualne podejście do podjętego tematu. Wszyscy wiemy, że prawdziwa sztuka rodzi się na uboczu z najwyższego poruszenia najintymniejszych mocy duszy. Zafascynowany jestem różnorodną techniką wyrazu, ale najwięcej pasji budzi we mnie praca ze światłem. Poszukując nowych nisz nieodkrytych technik wydaje mi się, że trafiłem na możliwości ilustracyjne światła pomijane przez innych, eksperymentując z zaawansowaną techniką obliczeniową jaka dają komputery i fizycznymi właściwościami tafli plexi powstał przejmujący spektakl wizualny. Dzięki Bogu nie jest on kolejnym powielonym i udoskonalonym produktem marketingowym, tylko twórczą kontynuacją moich pasji i działalności artystycznej.